Τοποθέτηση οθόνης σε pajero με αλλαγή στην κάτω θέση το air condition